• Cytat dnia
  • "Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód."
  • Paulo Coelho
  • Znak zodiaku
  • Wodnik
  • Wodnik
  • Czy to weekend?
  • NIE! :(
  • Minut do weekendu:
    4741

Dodany: 2011-09-15 12:28:01
 

Czym jest prawo jazdyPrawo jazdy jest dokumentem uprawniającym kierowców do poruszania się w ruchu drogowym sprawnym pojazdem silnikowym. Osoba, która chce uzyskać taki dokument, powinna udać się do szkoły nauki jazdy i zapisać się na kurs na prawo jazdy poznań. Kandydatom na kierowców stawiane są jednak pewne wymagania.

 

Przede wszystkim należy osiągnąć wymagany dla danej kategorii wiek oraz uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych do kierowania pojazdem.

 

Uczestnik kursu na prawo jazdy poznań musi pomyślnie zaliczyć liczbę godzin właściwą dla danej kategorii podczas zajęć praktycznych i teoretycznych, następnie przystąpić do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po zdanym egzaminie, prawo jazdy poznań jest wydawane przez odpowiednie organy państwowe, samorządowe, albo regionalne.

 

Prawo jazdy zawiera informacje o kierowcy takie, jak imię i nazwisko, datę oraz miejsce urodzenia, datę wydania i ważności dokumentu, nazwę organu wydającego dokument, PESEL, adres, kategorie i ograniczenia. Istnieje wiele kategorii prawa jazdy, m.in. A, B, C, D..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest prawo jazdy
Nick: